KVKK AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER
 
EĞİTİM ÖĞRENİM VE BECERİ BİLGİLERİ


KARİYER BİLGİLERİ
İs DENEYİMLERİ (Lütfen en son isyerinden baslayarak yazınız)
# İs Yeri Görevi Giris Tarihi Çıkıs Tarihi Ayrılıs Nedeni
1
2
3
REFERANSLAR (Akrabalarınız dısında hakkınızda bilgi alabileceğimiz kisiler)
# Adı Soyadı Çalıstığı Yer Görevi Telefonu
1
2
3
Basvurduğunuz Görevler : *
*
Düsündüğünüz Ücret :

Kabul edilmem halinde gün sonra ise baslayabilirim.

SONUÇ
Fotoğrafınızı Çekin :
Fotoğrafınız :